Tilbud og etterspørsel

En av grunnene til at prisene øker som de gjør er at etterspørselen etter boliger er stor. Når tilbudet ikke er like stort som etterspørselen, så vil prisene bli drevet i været slik det har vært de siste mange årene. Det tar lang tid å korrigere markedet og en korreksjon skjer blant annet ved at det blir bygget flere boliger. Dette tar tid og selv om det er tomter nok som kan brukes til å bygge boliger, så tar det lang tid å få dem gjort byggeklare. Derfor er det et etterslep av boliger og da blir prisene presset i været. Dette merkes spesielt i Oslo hvor det er stor etterspørsel, og her er det vanskelig å bygge så mye nytt. Derfor er det mange som blir tvunget til å søke etter boliger rundt hovedstaden og da vil prisene også øke i disse områdene. Du kan derfor si at det er en vond sirkel som er vanskelig å komme ut av og det vil neppe bli den store bedring før prisene på et tidspunkt vil begynne å stagnere eller enda falle.

Legg igjen en kommentar

august 9, 2017

Posted In: Uncategorized

Leave a Comment