De fleste banker tilbyr forbrukslån

De fleste banker tilbyr former for forbrukslån. Det er ikke noe problem å finne de bankene som tilbyr produktet. Forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Her krever ikke banken at du allerede eier et hus, men de gir deg pengene likeså.

banker

Planlegger du å kjøpe deg hus og trenger egenkapital kan forbrukslån være veien å gå, men ikke nødvendigvis den mest økonomiske. Her må man sette seg ned å regne på hvor mye det koster. Ønsker man å kjøpe seg et hus til 3 millioner må man ha 450.000 kroner selv. Tar man ut et forbrukslån på 500.000 kroner til en normalrente på 12% betaler man 60.000 kroner i året i renter for å ha disse pengene. Det tilsvarer 5.000 kroner i måneden, som kan vare det samme som en leie et sted. I tillegg kommer lånekostnaden til huset og bokostnader.

september 6, 2017

Posted In: Uncategorized

Leave a Comment

Tilbud og etterspørsel

En av grunnene til at prisene øker som de gjør er at etterspørselen etter boliger er stor. Når tilbudet ikke er like stort som etterspørselen, så vil prisene bli drevet i været slik det har vært de siste mange årene. Det tar lang tid å korrigere markedet og en korreksjon skjer blant annet ved at det blir bygget flere boliger. Dette tar tid og selv om det er tomter nok som kan brukes til å bygge boliger, så tar det lang tid å få dem gjort byggeklare. Derfor er det et etterslep av boliger og da blir prisene presset i været. Dette merkes spesielt i Oslo hvor det er stor etterspørsel, og her er det vanskelig å bygge så mye nytt. Derfor er det mange som blir tvunget til å søke etter boliger rundt hovedstaden og da vil prisene også øke i disse områdene. Du kan derfor si at det er en vond sirkel som er vanskelig å komme ut av og det vil neppe bli den store bedring før prisene på et tidspunkt vil begynne å stagnere eller enda falle.

august 9, 2017

Posted In: Uncategorized

Leave a Comment